Bed Bugs

Wat zijn Bed Bugs?

bedbugsBed Bugs, beter bekend als de bedwantsen zijn een zogenaamde parasiet. Net als veel andere parasieten, zoals de mug of de vlo, voedt de bed bug zich met bloed. Uniek aan de gewone bed bug is dat zij de voorkeur heeft voor menselijk bloed. Er zijn andere soorten binnen de bedwants die zich voeden met het bloed van andere diersoorten.

De reden dat de bed bug zijn naam eer aan doet is vanwege de locatie waar hij veelal wordt gevonden. Vertaald betekent bed bug bed ongedierte of bed beestje wat al veel weggeeft. De bedwants wordt namelijk vrijwel altijd gevonden in de omgeving van het bed. Neemt niet weg dat hij ook voorkomt op andere plekken zoals de bank of is stoffen stoelen.

Soorten Bedbugs

We weten dat bed bugs al duizenden jaren voorkomen en mens en dier tot last zijn. De bed bug werd ruim 400 jaar voor Christus al beschreven en valt uiteen in vier bekende soorten.

Cimex lectularius

De Cimex Lectularius is beter bekend als de gewone bedwants of de bed bug. Deze soort is veruit het meest bekend en zorgt wereldwijd voor de meeste irritatie en problemen. Deze soort voedt zich vrijwel alleen met mensenbloed.

Cimex pipistrelli

De Cimex Pipistrelli is minder schadelijk voor de mens. Deze soort wordt ook wel de bat bug genoemd omdat hij veelal leeft in de nabijheid van vleermuizen. Net als de Cimex Lectularius leeft deze soort van bloed. De Cimex Pipistrelli komt alleen i de warmere gebieden van Europa voor.

Cimex pilosellus

De Cimex pilosellus  is tevens minder schadelijk voor de mens. Deze soort wordt ook als bat bug beschouwt omdat hij leeft in de nabijheid van vleermuizen. Net als de Cimex pipistrelli  leeft deze soort van bloed. De Cimex pilosellus komt alleen aan de westkant van de Verenigde staten voor.

Cimex adjunctus

De Cimex adjunctus is het broertje van de Cimex pilosellus en komt voor aan de oostkant van de Verenigde staten. Tevens niet schadelijk voor de mens en voedt deze soort zich met het bloed van vleermuizen.

Leefgebied van de Bedbugs

Hoewel je zou denken dat de bed bug alleen in warme oorden voorkomt is de werkelijkheid anders en heeft dit beestje zich inmiddels over de hele wereld verspreid.

Wereldwijd

Bed bugs komen over de hele wereld voor. Sinds het begin van de vorige eeuw tot de jaren 80 nam het aantal bekende besmettingen in de westerse wereld sterk af. Vanaf de jaren 80 tot op heden zien we een toename in het aantal besmettingen.

Er worden meerdere oorzaken genoemd voor deze stijging. Zo zijn we met z’n allen meer internationaal gaan reizen waardoor bed bugs makkelijk van  minder ontwikkelde landen meereizen naar het westen. Denk aan backpacks koffer en kleding waarin het beestje zich kan verschuilen. Andere oorzaken die worden genoemd zijn resistentie tegen bepaalde insecticiden of juist het gebruik van insecticiden waar de bed bug geen last van heeft. Een laatstgenoemde oorzaak is het wereldwijde probleem van de opwarming van de aarde. De bed bug gedijt het beste in iets warmere gebieden waardoor het makkelijker overleefd in bijvoorbeeld het relatief koude Europa.

Nederland

De twee soorten die in Nederland voorkomen zijn de Cimex lectularius en de Cimex pipistrelli. De laatste zien we eigenlijk nooit omdat deze leeft op plekken waar vleermuizen normaliter overnachten. De Cimex lectularius zien we veel meer. De laatste jaren is het aantal besmettingen met bed bugs explosief gestegen. Niet alleen komt dit ongedierte meer voor in slechte hotels en vieze hostels maar steeds vaker zien we hem terugkomen bij mensen thuis.

Levenswijze

De bed bug is een parasiet. Dit betekent dat hij leeft van zijn gastheer. Waar veel parasieten aanwezig blijven óp hun gastheer (luizen mijten en vlooien) daar staat de bed bug bekend om ander gedrag. Veelal vreet hij zich vol met het bloed van zijn gastheer om daarna weer te vertrekken. Hij kan vervolgens heel lang teren op die ene voeding wat voor een extreem groot uithoudingsvermogen zorgt.

Bed Bugs Voorkomen

Echt bedwantsen voorkomen is lastig. Met een afmeting van nog geen halve centimeter verstopt hij zich eenvoudig in allerlei kieren en gaten. Wel kan je voorzorgsmaatregelen treffen en wellicht zijn natuurlijk vijanden toelaten in je woning.

Voorzorgsmaatregelen

De grootste kans om bedwantsen mee naar huis te nemen is wanneer je op reis bent geweest. Zorg er dus altijd voor dat je in schone nette hotels verblijft. Controleer altijd het bed waar je op slaapt en leg je koffer of tas nooit op het bed maar op een losstaande stoel. Op die manier verklein je de kans op een bedwantsen beet door ze mee naar huis te nemen. Uitsluiten kan echter nooit volledig.

Natuurlijke vijanden

Bed bugs zijn lastig uit te roeien als je ze eenmaal hebt. De voornaamste reden hiervoor is het gebrek aan natuurlijke vijanden. De warme veilige omgeving van een huis biedt de ideale broedplaats voor dit ongedierte ook omdat natuurlijke vijanden simpelweg niet aanwezig zijn. In het wild zijn er drie dieren die bekend die de bed bug zien als voedsel. Dit zijn spinnen, schorpioenen en mieren.

Vriezer

Wilt u er zeker van zijn dat bed bugs en de eitjes van de bed bug niet meer aanwezig zijn in uw kleding, schoeisel, koffers of tassen dan is het aan te raden deze voorwerpen voor een langere tijd in te vriezen. Wanneer de eitjes van  bed bugs voor een langere tijd onder het vriespunt hebben gezeten sterven ze. Dit is de enige manier om er echt zeker van te zijn dat dit ongedierte niet terugkomt.

Bedwantsen herkennen

Bedwantsen herkennen kan op verschillende manieren. Voor een ongediertebestrijder is het van belang dat zeker is dat het niet om vlooien gaan of ander ongedierte. Deze hebben namelijk een andere behandeling nodig dan bedwantsen.
bed bugs op ware grote

Bekende symptomen

Een zijn meerdere bekende bedwants symptomen bekend die niet bij ander ongedierte voorkomt. Zo krijgen de meeste mensen die last hebben van dit beestje rode jeukende vlekken op de huid. Aangezien het een parasiet is dat zich terugtrekt nadat het zich heeft gevoed is het vaak onbekend waar deze vlekken vandaan komen. Ook moet u niet vergeten dat de beet (bed bug bites) vrijwel pijnloos zijn waardoor het dier nog onopgemerkter blijft dan je aanvankelijk zou denken. Een tweede symptoom van bedwantsen is bloed op bed. In sommige gevallen is de bed bug zo goed verstopt dat hij op het blote oog niet zichtbaar is. Kleine bloedvlekjes verraden dan zijn aanwezigheid.

Synoniemen

Bed Bugs staan ook bekend als de bedvlo, wandluis, maar ook als bedluis wandvlooien en als de meest gebruikte term: de bedwants.

Bedwantsbestrijding

Mocht u na het lezen van deze pagina behoefte hebben aan meer informatie of wilt u direct overgaan tot het bestrijden van bedwantsen, neem dan contact met ons op.

085 - 580 2743

96% beveelt ons aan

Bedwantsen bestrijding | Bel: 085 - 580 2743